Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giang Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(21:27 | 19/08/2020)

          Như tin đã đưa, sáng nay ngày 19/8/2020, Đảng bộ huyện Giang Thành khai mạc đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Tuyết Em Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

                                             

          Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Tuyết Em khẳng định nhiệm kỳ qua trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Giang Thành đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt nghị quyết đề ra.

         Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em đề nghị Đảng bộ huyện Giang Thành cần có các giải pháp để thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát huy hiệu qảu tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của địa phương. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
         Bên cạnh đó, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em đề nghị huyện chú trọng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trước năm 2025. Đồng thời, quan tâm phát triển kinh tế biên mậu, đẩy mạnh hoạt động thương mại khu vực cửa khẩu quốc gia Giang Thành, từng bước đưa kinh tế biên mậu đóng góp tích cực cho sự phát triển của huyện, gắn với đẩy mạnh việc phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Thường xuyên củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới.

         Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em nhấn mạnh bên cạnh việc phát triển kinh tế đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao dân trí, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển của huyện. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ và có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa có đức, có tài, có trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý trong tương lai.

          Với tinh thần trách nhiệm cao, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em đề nghị các đại biểu tham dự đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn được ban chấp Đảng bộ huyện khóa XIII có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực để đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Giang Thành trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

       Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giang Thành lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục chương trình làm việc đến hết ngày 20/8/2020./.

Minh Trí