Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Danh sach Ban chấp hành Đảng bộ huyện Giang Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(09:44 | 21/08/2020)

Danh sach Ban chấp hành Đảng bộ huyện Giang Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(xếp theo vần A,B,C…)

                                      

           1. Đ/c Trần Ngọc Bích, sinh năm 1981 - Trưởng phòng VH - TT huyện

          2. Đ/c Võ Văn Bình, sinh năm 1979 - Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

          3. Đ/c Tăng Văn bước, sinh năm 1974 - Bí thư Đảng ủy xã Phú Lợi

          4. Đ/c Lê Minh Cường, sinh năm 1969 – Phó chủ tịch HĐND huyện

          5. Đ/c Danh Diệp, sinh năm 1983 – Chủ tịch LĐLĐ huyện

          6. Đ/c Tạ Văn Dũng, sinh năm 1967 – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

          7. Đ/c Trần Văn Dự, sinh năm 1970 – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện

          8. Đ/c Nguyễn Văn Dức, sinh năm 1985 – Bí thư Huyện đoàn

          9. Đ/c Huỳnh Trọng Đức, sinh năm 1965 – Phó Chủ tịch UBND huyện

          10. Đ/c Nguyễn Thành Được, sinh năm 1982 – Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

          11. Đ/c Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1964 – Chủ tịch UBND huyện

          12. Đ/c Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1979 – Phó CN UBKT huyện ủy

          13. Đ/c Cao Thanh Hùng, sinh năm 1968 – Bí thư Đảng ủy – CT UBND xã Vĩnh Phú

          14. Đ/c Danh Minh Hùng, sinh năm 1972 – Trưởng phòng TN& Môi trường huyện

          15. Đ/c Bùi Trọng Huy, sinh năm 1972 – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

         16. Đ/c Nguyễn Phi Khanh, sinh năm 1975 – Trưởng phòng Nội vụ huyện

         17. Đ/c Huỳnh Thiện Khoa, sinh năm 1980 – Chánh Văn phòng huyện ủy

         18. Đ/c Danh Khol, sinh năm 1970 – Trưởng Ban dân tộc huyện

         19. Đ/c Huỳnh Văn Kỳ, sinh năm 1966 – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy

         20. Đ/c Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1970 – Phó chủ tịch HĐND huyện.

         21. Đ/c Hà Thị Màu, sinh năm 1979 – Phó trưởng ban Dân vận huyện ủy

         22. Đ/c Ngô Thị Mận, sinh năm 1983 – Chủ tịch Hội LHPN huyện

        23. Đ/c Bùi Văn Mến, sinh năm 1966 – Phó chủ tịch UBND huyện

        24. Đ/c Hà Quang Minh, sinh năm 1976 – Trưởng phòng GD và ĐT huyện

       25. Đ/c Hoàng Trung Nguyên, sinh năm 1981 – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Hòa

       26. Đ/c Bùi Cảnh Nha, sinh năm 1970 – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

      27. Đ/c Tạ Thị Kim Phấn, sinh năm 1980 – Chủ tịch Hội nông dân huyện

      28. Đ/c Dương Thành Phúc, sinh năm 1964 – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

    29. Đ/c Đinh Văn Phụng, sinh năm 1963 – Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

     30. Đ/c Trần Quang Thái, sinh năm 1976 – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Điều.

     31. Đ/c Lê Quốc Thắng, sinh năm 1974 – Trưởng Công an huyện

    32. Đ/c Lê Tồn Thuận, sinh năm 1973 – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

    33. Đ/c Đặng Công Thức, sinh năm 1974 – Phó trưởng Công an huyện

    34. Đ/c Trần Thanh Triều, sinh năm 1981 – Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy

    35. Đ/c Lâm Dũ Trung, sinh năm 1969 – Phó Bí thư huyện ủy

    36. Đ/c Lương Đắc Tường, sinh năm 1978 – Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện

   37. Đ/c Nguyễn Văn Út, sinh năm 1969 – Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy

   38. Đ/c La Minh Xuân, sinh năm 1970 – Chính trị viên Ban CHQS huyện.

 

Danh sách các đ/c Ban Thường vụ Huyện ủy

 

    1. Đ/c Tạ Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

    2. Đ/c Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch UBND huyện

   3. Đ/c Lâm Dũ Trung – Phó Bí thư huyện ủy

   4. Đ/c Nguyễn Thị Liễu – Phó chủ tịch HĐND huyện.

   5. Đ/c Bùi Văn Mến – Phó chủ tịch UBND huyện

   6. Đ/c Võ Văn Bình - Trưởng Ban tuyên giáo, Gia1m đốc Trung tâm chính trị huyện

   7. Đ/c Trần Văn Dự – Chủ nhiệm UBKT HU, Chánh Thanh tra huyện

   8. Đ/c Đinh Văn Phụng – Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

   9. Đ/c Huỳnh Văn Kỳ – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy

   10. Đ/c Lê Quốc Thắng – Trưởng Công an huyện

   11. Đ/c Bùi Cảnh Nha – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Minh Trí