Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tổ chức hội thảo Mô hình Sản xuất lúa theo hướng canh tác lúa gạo bền vững SRP

(13:26 | 03/09/2020)

      Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Giang Thành phối hợp với UBND xã Vĩnh Phú vừa tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình Sản xuất lúa theo hướng canh tác lúa gạo bền vựng (SRP) gắn liên kết với doanh nghiệp vụ Hè Thu năm 2020, tại Tổ họp tác sản xuất  nông nghiệp ấp T4 xã Vĩnh Phú.

                                 

       Tham gia mô hình Sản xuất lúa theo hướng canh tác lúa gạo bền vựng (SRP) tại ấp T4, có 22 hộ dân, sản xuất với diện tích trên 87 ha, trồng giống lúa Đài Thơm 8. Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ tiền giống, phân thuốc, được tập huấn quy trình canh tác lúa “1 phải 5 giảm” với các nội dung kỹ thuật chủ yếu: làm đất, qui trình bón phân, phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng. Thời gian xuống giống tập trung, nông dân thực hiện theo qui trình sạ thưa với mật độ 100 kg/ha lúa giống. Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc và đúng cách.

                             

       Kết quả cho thấy, trong diện tích trồng lúa của mô hình chi phí thấp hơn so với  bên ngoài. Sử dụng giống tốt tạo cây lúa khoẻ ngay từ đầu vụ, giảm áp lực dịch hại, sử dụng phân bón hợp lý cân đối hơn, lúa hạn chế đổ ngã. Lợi nhuận cao hơn đối chứng khoảng 6,2 triệu đồng/ha. Nhờ đó thu nhập của người trồng lúa Sản xuất lúa theo hướng canh tác lúa gạo bền vựng (SRP) gắn liên kết với doanh nghiệp cũng được tăng thêm do giảm lượng giống, phân bón, thuốc BVTV, nước tưới, thất thoát sau thu hoạch và năng suất tăng.

      Qua mô hình Sản xuất lúa theo hướng canh tác lúa gạo bền vững (SRP) gắn liên kết với doanh nghiệp giúp nông dân quản lý lượng nước tưới, nâng cao hiệu quả việc sử dụng phân bón ứng dụng quy trình IPM. Tăng năng suất, chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế trong sản lúa gạo theo hướng bền vững./.

Lý Sơn, Trung tâm VH,TT&TT