Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM VỚI TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

(21:12 | 08/09/2020)

        UBND huyện Giang Thành vừa tổ chức lễ ký kết ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa với Công ty THNN dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời. Đồng chí Bùi Văn Mến – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

       

       Bản ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với mục tiêu là Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập cải thiện đời sống gia đình; giúp nông dân nâng cao trình độ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp vật tư nông nghiệp và thu mua lúa hàng hóa của nông dân. ng ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời liên kết với nông dân theo chuỗi giá trị sản xuất thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác để sản xuất và tiêu thụ 100% sản phẩm của nông dân. Diện tích ký kết bao tiêu sản phẩm vụ Đông xuân 2020-2021 từ 4.000 ha trở lên; bao gồm các giống lúa: OM 18, DS1, OM 5451, Đài Thơm 8, ST24. Thời gian hợp tác triển khai lien kết 3 năm, từ vụ Đông xuân năm 2020-2021 đến hết năm 2023.

                       

         UBND huyện Giang Thành chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, các trạm chuyên môn phối hợp với các đoàn thể và UBND các xã quy hoạch, chọn vùng sản xuất lúa chất lượng cao ở hợp tác xã, tổ hợp tác theo chỉ tiêu diện tích liên kết với công ty. Đồng thời cùng với đại diện công ty tổ chức họp dân triển khai, thảo luận thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác.

                                

      Đối với công ty có trách nhiệm liên kết sản xuất với Hợp tác xã, tổ hợp tác cam kết cung ứng các dịch vụ đầu vào như: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng và cam kết thu mua 100% lúa của nông dân làm ra với giá cả có lợi nhất; giúp nông dân không còn tình trạng mua giống, phân, thuốc kém chất lượng, phụ thuộc vào các đại lý và thị trường. Ngoài ra công ty cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết hướng dẫn giúp nông dân sản xuất và quản lý dịch hại./.

Lý Sơn - TTVH,TT và TT