Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Nuôi cá nước lợ ghép trong ao nuôi tôm quản canh và quảng canh cải tiến theo hướng quản lý cộng đồng

(14:12 | 15/09/2020)

      Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá  trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; định hướng phát triển toàn diện ngành nông nghiệp, trong đó có các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Giang Thành xây dựng kế hoạch nuôi cá nước lợ trong ao nuôi tôm quản canh và quản canh cải tiến ghép với một số đối tượng như: cá phi Bảo Lộc, cá nâu, cá đối mục, cá kèo.

      Dự kiến thực hiện 38 mô hình, trong đó 32 mô hình nuôi ghép và 6 mô hình nuôi đơn, tại 2 xã Phú Mỹ và Phú Lợi với tổng diện tích là 67ha, tương ứng 38 hộ. Mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ không quá 20.000.000đ/hộ, tương ứng 60% con giống, 30% vật tư thiết yếu; hỗ trợ kỹ thuật nuôi, lồng ghép tập huấn, hội thảo nhân rộng mô hình. Các hộ được chọn thực hiện dự án mô hình đảm bảo đủ điều kiện diện tích đất canh tác, có người chăm sóc, có tâm huyết, nhiệt tình và hợp tác tuyên truyền phổ biến nhân rộng trong nhân dân.

      Mục tiêu của dự án gớp phần đẩy mạnh mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, góp phần đa dạng hóa các đối tượng nuôi thủy sản trên địa bàn, phát huy hết tìm năng phát triển vốn có của địa phương.

                             

     Qua mô hình giúp nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập trên cùng một diện tích mặt nước, đa dạng hóa vật nuôi tận dụng tốt không gian môi trường sống, tận dụng dược nguồn thức ăn dư thừa của con tôm; giúp cải thiện môi trường nước tốt hơn, giảm thiểu sự tồn lưu mầm bệnh trong ao nuôi, giúp tôm nuôi phát triển tốt hơn, tăng năng suất, sản lượng trên cùng diện tích mặt nước./.

  

Nguyễn Thị Tố Kim - Tổ KTKt xã Phú Mỹ