Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng và ngày truyền thống Văn phòng cấp Ủy

(14:44 | 14/10/2020)

       Chiều ngày 13/10/2020, Huyện ủy Giang Thành long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức - xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2020) và ngày truyền thống Văn phòng cấp Ủy (18/10/1930 – 18/10/2020). Đến dự có đồng chí Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Lâm Dũ Trung, Phó bí thư Huyện ủy.

                              Đ/c Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư TT Huyện ủy (người đứng) phát biểu tại buổi họp mặt

          Qua hơn 10 năm cùng với sự trưởng thành của Đảng bộ huyện, các cán bộ, công chức của Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết nhất trí, tận tâm, tận tụy không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban tổ chức Huyện ủy đã phối hợp cùng với các ban của Huyện ủy tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch về việc rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa X, XII "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và chỉ thị 05 của bộ chính trị. Ban tổ chức huyện ủy luôn thể hiện tốt vai trò trong tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu thực hiện tốt công tác  bảo vệ chính trị nội bộ, kết nạp đảng viên và công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp trong huyện.

          Đối với Văn phòng huyện ủy thường xuyên kiện toàn, sắp xếp, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp công tác, lề lối làm việc, nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ. Chất lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ chuyển biến nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ là cơ quan đầu mối và là trung tâm thông tin tổng hợp quan trọng phục vụ tốt sự lãnh đạo của cấp ủy; giúp cấp ủy chỉ đạo, giải quyết tốt nhiều nhiệm vụ chính trị. Tích cực tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm. Phối hợp tham mưu, đề xuất ban hành nhiều chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại đảm bảo quốc phòng, an ninh. Năm 2020, Văn phòng đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp ban thường vụ, Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Đảng các cấp trong huyện; nhất là chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết, chương trình hành động trình đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIII và công tác tổ chức phục vụ đại hội. Đổi mới cách làm, phát huy sáng kiến và khắc phục khó khăn; rèn luyện giữ gìn phẩm chất cách mạng, tư cách của người cán bộ Đảng viên; luôn đề cao cảnh giác, bảo đảm bí mật giữ vững kỷ luật của Đảng và Nhà nước; chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của công chức, nhân viên.

          Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban tổ chức và Văn phòng huyện ủy trong thời gian qua. Thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị hai cơ quan cần tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế đã ban hành. Cần bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của Trung ương để tham mưu, triển khai các nội dung công việc đúng trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giải quyết những việc thường xuyên với xử lý những vấn đề đột xuất, nhạy cảm mới phát sinh trong thực tiễn. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, có lòng trung thành, tận tụy, giữ vững nguyên tắc, có tính sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương đối với cán bộ Đảng viên. Quan tâm chăm lo công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng các thế hệ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

                                 

      Dịp này, 2 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức Trung ương có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng./.

Lý Sơn, Trung tâm VH,TT&TT