Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành sơ kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 9 tháng đầu năm 2020

(09:30 | 16/10/2020)

             Ngày 08/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 09 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Huỳnh Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

              Qua 9 tháng đầu năm 2020, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện và phòng giao dịch bám sát nhiệm vụ cấp trên giao, tập trung chỉ đạo triển kai nhiều công việc trọng tâm và đạt được hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho UBND huyện cân đối vốn ngân sách sớm chuyển 100 triệu đồng để ủy thác NHCSXH cho hộ nghèo vay và các đối tượng chính sách khác; Tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và dịch Covid-19. Trong 9 tháng, tăng trưởng tín dụng đạt 10,32%, Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 93,68%, thu lãi đạt 99,3%, nợ quá hạn giảm 0,15% so với đầu năm. Tổng nguốn vốn đạt 234.798 triệu đồng, tăng 161 triệu đồng so với tháng trước và tăng 21.969 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của trên 1.590 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, đối tượng chính sách khác; hỗ trợ tạo việc làm cho 108 lao động; giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sử dụng trong chi phí học tập cho 04 học sinh, sinh viên; Xây mới, nâng cấp sửa chữa 1.218 công trình nước sạch và vệ sinh mội trường… Qua đó nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bên cạnh đó Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác đôn đốc, xử lý thu hồi 15 hộ với số tiền 189 triệu đồng sử dụng vốn sai mục đích.

             Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục công tác củng cố chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả của nguồn vốn cho vay; tiếp tuc tranh thủ các nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của NHCHXH huyện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tập trung giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn vay của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao năm 2020. Đồng thời tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng. Tăng cường phối hợp với các đơn vị có lien quan thực hiện quyết liệt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, cất lượng tín dụng hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Phối hợp tuyên truyền huy động vốn từ các cơ quan, ban ngành, các tổ chức kinh tế và dân cư, tổ viên, người dân về chủ trương, chính sách tín dụng của Nhà nước để nhân dân biết và thực hiện đúng. UBND các xã tiếp tục tạo điều kiện tốt cho hoạt động giao dịch xã và hoạt động của NHCSXH trên địa bàn huyện để phục vụ tốt hơn cho người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra sử dụng vốn vay, hường dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.

             Dịp này có 03 cá nhân được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH về thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt của NHXSXH giai đoạn 2015-2020; 01 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch HĐQT NHCSXH về thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt của NHXSXH năm 2019; 01 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng thoát nghèo và nước sạch vệ sinh môi trường giai đoạn 2015-2019./.

Lý Sơn