Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Giang Thành chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách sau thời gian giãn cách xã hội

(10:38 | 04/11/2021)

         Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động giao dịch xã do thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến căng thẳng và hết sức phức tạp. Bắt đầu từ đầu tháng 10/2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện Giao dịch xã theo lịch cố định đã niêm yết sau khi dừng các phiên giao dịch trong tháng 08 và 09 năm 2021 để kịp thời chuyển tải nhanh nguồn vốn tín dụng chính sách về các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách để khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

         Với phương châm vừa đảm bảo cung cấp kịp thời nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách sau thời gian giãn cách vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại các điểm giao dịch xã tại các xã, Phòng giao dịch đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể xã xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm giao dịch xã theo Hướng dẫn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị và Văn bản số 7793/NHCS-TDNN ngày 31/8/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch xã. Đồng thời tại các điểm giao dịch xã, đơn vị đã trang bị đầy đủ các dụng cụ: nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, sổ theo dõi thân nhiệt khách hàng, kính chắn giọt bắn,… đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, thường xuyên phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền cho tổ trưởng tổ TK&VV và khách hàng đến giao dịch thực hiện tốt “thông điệp 5K của Bộ Y tế”.

         Từ đầu năm đến nay mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng bằng mọi nỗ lực của cán bộ phòng giao dịch cùng với sự phối hợp hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện giải ngân cho 2.208 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn với số tiền trên 83,8 tỷ đồng./.

Tuấn Trang - NHCSXH huyện