Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn hóa - Xã hội

Đoàn liên ngành 814 kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn huyện Giang Thành năm 2017

(12:59 | 03/10/2017)

 

         Thực hiện chương trình công tác UBND huyện Giang Thành về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 của huyện đã ban hành kế hoạch số 07/KH-LN, ngày 20/9/2017 về kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn huyện Giang Thành năm 2017

 

              Trong 2 ngày 26, 27 tháng 9 năm 2017 Đoàn kiểm tra liên ngành 814 của huyện do bà Trần Ngọc Bích Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin làm Trưởng đoàn cùng với các ngành Công an, Y tế, Lao động Thương Binh và xã hội đã kiểm tra các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn huyện năm 2017, kiểm tra 21 cơ sở bao gồm: 11 cơ sở kinh doanh internet, 1 cơ sở kinh doanh game điện tử, Karaoke 4 cơ sở, 1 cơ sở bán băng đĩa trên địa bàn, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý chủ yếu bằng các biện pháp như nhắc nhở, tuyên truyền các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực kinh doanh của cơ sở, đặc biệt Đội đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaore, buộc ngừng hoạt động 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và 1 cơ sở kinh doanh băng đĩa.

DSC_0024 (FILEminimizer).JPG
Đội Kiểm tra tiến hành kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke

 

          Qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, nhắc nhở, ngăn chặn và xử lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông ; tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ văn hóa thục hiện đúng các quy định của Pháp luật; bảo đảm yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ khi cung cấp ra thị trường, tránh thiệt hại cho người tiêu dùng; Phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội phát sinh trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

DSC_0019 (FILEminimizer).JPG
DSC_0022 (FILEminimizer).JPG
DSC_0034 (FILEminimizer).JPG
Một hình ảnh của Đội 814 trong đợt kiểm tra vừa qua 

 

Nguyễn Đức Thịnh