Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Giang Thành tiếp và làm việc với Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ tỉnh Kiên Giang

(08:43 | 14/02/2019)

          Sáng ngày 12/02. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh thành lập đoàn đến làm việc với huyện Giang Thành về công tác PCGD – XMC năm 2018. Tiếp đoàn có đ/c Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện. 

gduc.JPG

         Theo báo cáo năm 2018, Ngành giáo dục huyện Giang Thành được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đầu tư xây dựng và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho nhân dân. Toàn huyện có 15 trường, chia ra: 05 trường mẫu giáo; 05 trường Tiểu học, 02 trường Tiểu học – THCS và 03 trường THCS. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: 557 trẻ, đạt 99,29%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 557 trẻ, đạt 100%, có 5/5 xã đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 629 trẻ, đạt 100%, có 5/5 xã đạt chuẩn phổ cập Tiểu học mức độ III; Thanh, thiếu niên từ 15 – 18 tuổi tốt nghiệp THCS: 1670/1879 đạt trên 88%, có 5/5 xã đạt chuẩn phổ cập THCS mức dộ II; Dân số độ tuổi từ 15 – 35 tuổi biết chữ đạt 96,02%, dân số độ tuổi từ 15 – 60 biết chữ đạt trên 90%, có 5/5 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy học và giáo dục hàng năm được củng cố, tăng cường, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào đạo trong thời kỳ đổi mới.
           Sau buổi làm việc đoàn công tác tiến hành kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các trường từ Tiểu học đến Trung học cơ sở nằm trên địa bàn huyện và kiểm tra đi thực tế 02 xã Tân Khánh Hòa và xã Vĩnh Điều./.

 

Ngọc Bình