Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành tổng kết phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình năm 2019

(06:52 | 11/04/2019)

Sáng ngày 09/04. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình huyện Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phong trào năm 2019. Đến dự có đ/c Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện. 

dsvh (1).JPG

            Năm 2018, Phong trào TDĐKXDĐSVH được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện. Nhiều nội dung của phong trào đã đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên. Trong năm đã tư vấn, giải quyết việc làm cho 1.385 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh, tổ chức đào tạo 10 lớp nghề cho lao động nông thôn, tiếp tục giữ vững 5/5 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm. Vận động “ Qũy vì người nghèo” được 1.523.000.000đ, triển khai cất mới, sửa chữa 59 căn nhà, trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa, tiếp nhận và phân phát quà cho 2.170 hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi neo đơn, phối hợp với chính quyền địa phương bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, cụ thể Tuyến đường 1C xã Vĩnh Điều được xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh theo Quyết định 1292. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, việc xây dựng các Trung tâm văn hóa Thể thao xã, Nhà văn hóa gắn với trụ sở ấp được huyện quan tâm đầu tư xây dựng; năm 2018 trên địa bàn huyện có 03 Trung tâm văn hóa – Thể thao xã và 23/29 Nhà văn hóa gắn với Trụ sở ấp. Về công tác gia đình, toàn huyện tổ chức 95 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 3.395 lượt người tham dự, lắp đặt 10 pano, 10 băng rol tuyên truyền về gia đình và PCBLGĐ tại 05 xã.

          Trong năm 2019, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình huyện Giang Thành đề ra nhiệm vụ trọng tâm là; Tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33 – NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCHTW Đảng khóa XI; Tham gia hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới về lĩnh vực phong trào TDĐKXDĐSVH; Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tại các xã công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, tiếp tục kiện toàn nâng cao trách nhiệm của BCĐ công tác gia đình các cấp, tiếp tục ký kết chương trình phối hợp về công tác gia đình và PCBLGĐ với Hội LHPN huyện năm 2019; duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ gia đình phát triển bềnh vững.

dsvh (2).JPG

        Dịp này UBND huyện tặng giấy khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn huyện./
 

Ngọc Bình