Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2018

(08:12 | 22/04/2019)

           UBND huyện Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị. 

TK PCGD XMC.JPG

           Trong năm qua, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt kết quả khá tốt. Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các đơn vị triển khai điều tra, phúc tra trình độ văn hóa trong độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi đến từng hộ gia đình, cập nhật số liệu và hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách đúng theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó nắm chắc đối tượng trẻ 5, 6 tuổi, trẻ đang học và bỏ học ở từng trình độ. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động và thực hiện tốt “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ngành giáo dục huyện Giang Thành được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đầu tư xây dựng và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho nhân dân; tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện trong việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ban giám hiệu các trường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về việc huy động và duy trì sĩ số học sinh, giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học tiểu học dưới 1% và THCS dưới 3%. Phòng giáo dục và đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động cho giáo viên trong toàn ngành học tập nâng cao tay nghề, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, tổ chức hội giảng, chuyên đề, dự giờ thăm lớp, thanh kiểm tra giáo viên theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt điều kiện thực hiện đổi mới chương trình các bậc học. Kết quả công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%, trẻ từ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 93%, trẻ từ 15-18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 89%. Có 5/5 xã đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, 5/5 xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ III, 5/5 xã đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ II. Công tác xóa mù chữ tuổi từ 15 – 35 biết chữ đạt trên 96%, từ 15 – 60 tuổi biết chữ trên 90%. Có 5/5 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II.
        Năm 2019, huyện Giang Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ngành giáo dục phát huy vai trò nồng cốt, tích cực, chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện trong việc xây dựng và triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác huy động trẻ 6 tuổi hàng năm vào lớp 1 và trẻ được xét hết chương trình lớp 5 vào học lớp 6. Tổ chức phân luồng hướng nghiệp nghề, định hướng cho học sinh THCS giúp các em nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi của bản thân từ đó các em hứng thú họ tập. Phấn đấu vận động 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường. Thực hiện tốt công tác củng cố và duy trỉ kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, không để mất chuẩn. Tích cực vận động các mạnh thường quân, những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục để thực hiện toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục. kịp thời nhân rộng gương người tốt, việc tốt, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, những người có đóng góp cho phong trào và những học sinh có nhiều thành tích tốt trong học tập.

TK PCGD XMC1.JPG

TK PCGD XMC2.JPG

           Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 05 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài năm 2018./.
 

Lý Sơn