Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

GIANG THÀNH: Tổ chức triển lãm hình ảnh và tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Giang Thành, với chủ đề "Giang Thành 10 năm xây dựng và phát triển"

(16:58 | 10/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   89KH-BTC_20190528101745182180.pdf