Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Về việc xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa đình thần Nguyễn Hữu Cảnh

(14:39 | 11/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyet_dinh_va_lich_su_cua_Dinh_than_NHCanh_20190520030721968960.pdf