Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH PHÚ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

(15:00 | 01/06/2020)

Sáng nay, ngày 29/5, Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp và tiến hành bế mạc

Sáng nay, ngày 29/5, Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp và tiến hành bế mạc. Đến dự có đồng chí Lâm Dũ Trung-Phó Bí thư Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các ban, ngành huyện cùng 149 đảng viên về dự Đại hội.

Qua 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá, phân tích rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng và tìm ra những nguyên nhân ưu điểm, tiến bộ cũng như những tồn tại hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên va dự thảo văn kiện Đảng bộ xã, văn kiện đảng bộ huyện. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Phú tập trung 3 khâu đột phá, một là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp bền vững nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, vị trí và điều kiện kinh tế-xã hội để phát triển đồng bộ các loại hình kinh tế. Định hướng phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát huy thế mạnh của các mô hình kinh tế tập thể nhằm giảm chi phí và tăng thu nhập cho nông dân; quan tâm tạo điều kiện đầu tư phát triển theo hướng tập trung và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hai là: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã nông thôn mới. Tập trung hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao để lãnh đạo thực hiện xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ba là: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong đó tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp, kéo dài trên lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Nông nghiệp chiếm 65%, thương mại, dịch vụ chiếm 20%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 15%. Diện tích gieo xạ 20.500 ha/năm, năng suất lúa hàng năm bình quân đạt từ 6,5-7 tấn/ha; sản lượng 129.150 tấn. Thu nhập bình quân đầu người từ 56,93 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu mỗi ấp hình thành 01 hợp tác xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đạt trên 85%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3% theo tiêu chí đa chiều; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ 65% trở lên; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%. Hằng năm tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa  95%, 100%  ấp văn hóa, đầu năm 2021 đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã đạt chuẩn  xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; Ban chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT khóa XIII; và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Giang Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết. Đồng chí Cao Thanh Hùng tái cử giữ chức vụ Bí Thư; đồng chí Nguyễn Văn Thựng và đồng chí Trần Văn Dương giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Lý Sơn