Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH ĐIỀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ II (2015-2020)

(09:08 | 03/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 11/10/2019 của UBND huyện Giang Thành, về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Giang Thành lần thứ II

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 11/10/2019 của UBND huyện Giang Thành, về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Giang Thành lần thứ II; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND xã Vĩnh Điều,  về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến xã Vĩnh Điều lần thứ II.

Sau thời gian chuẩn bị về văn kiện và đại biểu tham dự cũng như lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo. Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, ngày 28/5/2020 UBND xã Vĩnh Điều tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II.

Tham dự Hội nghị gồm các đại biểu: Cấp huyện: Đ/c Huỳnh Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện. Cấp xã: Đ/c Trần Quang Thái, Bí thư Đảng ủy xã; Đ/c Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã; Đ/c Trần Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã. Cùng các đồng chí là thành viên ban tổ chức hội nghị, đại diện các ban ngành đoàn thể xã; Bí thư chi bộ và trưởng các ấp. Các ông bà là đại biểu điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Và các báo cáo tham luận điển hình tiên tiến của tập thể ấp Nha Sáp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 05 năm qua, báo cáo tham luận tiên tiến của cá nhân ông Ngô Thọ Hòa, ấp Vĩnh Lợi về tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định khen thưởng và trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Kết thúc là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện và phát biểu bế mạc của đồng chí chủ tọa hội nghị.

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung-Vĩnh Điều