Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng cuộc thi ảnh nghệ thuật và tranh cổ động tuyên truyền

(13:15 | 07/06/2020)

Hưởng ứng cuộc thi ảnh nghệ thuật và tranh cổ động tuyên truyền

Thực hiện Quyết định 2835/QĐ-BTGTW ngày 27/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”;

Thể lệ số 306/TL-VHCS  ngày 01/6/2020 của Cục Văn hóa cơ sở về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Thông báo số 70/TB-BTC ngày 04/5/2020 của Ban tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật 2020 về Cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Kiên Giang năm 2020;

Nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chinh trị; Góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng; Biểu dương những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương khóa XII.

Tuyên truyền, quảng bá về lịch sử văn hóa, con người, vẻ đẹp tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Thông qua cuộc thi nhằm ca ngợi quê hương, đất nước, con người Kiên Giang; giới thiệu nét đẹp trong lao động, sản xuất và sinh hoạt trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Chủ đề: “Tự hào một dải biên cương” và “Tự do”.

Đối tượng tham gia

Các công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn lứa tuổi.

Thời gian và nơi nhận tác phẩm dự thi

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”: từ ngày 02/5-30/9/2020, nơi nhận tác phẩm dự thi tại website: www.anhnghethuatbiengioi2020.com

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng: đến hết ngày 16/7/2020, nơi nhận tác phẩm dự thi tại phòng tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở- 86A, ngõ III Lê Văn Hưu, TP Hà Nội.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Kiên Giang năm 2020: từ ngày 04/5-003/7/2020, nơi nhận tác phẩm dự thi tại website: http//www.anhnghethuatkiengiang.com

Thể lệ cuộc thi, tổ chức trao giải: theo quy định của BTC cuộc thi (kèm theo Quyết định 2835/QĐ-BTGTW, Thể lệ số 306/TL-VHCS, Thông báo số 70/TB-BTC).

Hải Yến

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1009-CV_BTGTU_20200528101512287280.pdf; TB_70_20200529101734668660.pdf; TL_Cuoc_thi_sang_tac_tranh_co_dongj_tuyen_truyen_20200604015416382380.pdf