Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020

(13:20 | 07/06/2020)

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020, với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2020 với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”

Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện đã có văn bản hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với phòng, ban, đơn vị, địa phương; chú trọng việc chỉ đạo hoạt động truyền thông ở cấp xã như: Tổ chức treo băng rôn, pa nô… tại trụ sở cơ quan, trường học, trên các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư, với các thông điệp ý nghĩa được hướng dẫn tại Công văn số 159/BCĐ-VHTT ngày 05/6/2020. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Đài truyền thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; đưa tin, bài, phóng sự về những gương sáng gia đình; cá nhân và tập thể có đóng góp trong công tác PCBLGĐ

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu ứng  tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong PCBLGĐ trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt Tổ NDTQ, sinh hoạt các mô hình CLB gia đình hạnh phúc, CLB gia đình “5 không, 3 sạch”, CLB gia đình phát triển bền vững…, nhóm PCBLGĐ, CLB đờn ca tài tử…ở địa phương.

Thời gian tổ chức hưởng ứng chiến dịch truyền thông Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ, từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2020. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6/2020.

Để hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu BCĐ Công tác gia đình huyện tham dự Hội thi Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I – năm 2020

Với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, Ngày Gia đình Việt Nam năm nay tiếp tục nói lên tầm quan trọng của giáo dục văn hóa ứng xử trong gia đình cần được giữ gìn và phát huy. Trong thời gian này, Phòng Văn hóa đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại phường xã Phú Lợi huyện Giang Thành góp phần tôn vinh, lan tỏa, bồi đắp các chuẩn mực đạo đức, văn hóa, củng cố ý thức pháp luật, nâng cao ý thức xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, tế bào lành mạnh của xã hội. 

 

Những năm qua, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác gia đình và PCBLGĐ, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, mang lại ý nghĩa thiết thực và hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình, đồng thời khuyến khích người dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh.

Hải Yến