Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

VĨNH ĐIỀU HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(14:21 | 19/06/2020)

Chiều ngày 18/6, UBND xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 06 tháng đầu năm

Chiều ngày 18/6, UBND xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 06 tháng đầu năm và đề ra chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2020. Đến dự có đ/c Trần Văn Dự, UVTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện.

06 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo xã Vĩnh Điều cụ thể hóa vào chương trình thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của trên. Cùng với các ngành chuyên môn của huyện triển khai thực hiện kịp thời các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất được nhiều người dân tham gia. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Điều tập trung đẩy mạnh khai thác tốt tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp. Công tác huy động các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn mới tiếp tục đầu tư kinh phí thực hiện. Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo được thực hiện đúng đối tượng. Phối hợp cùng với ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo được vây vốn ưu đãi để sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh mua bán từng bước nâng cao thu nhập cải thiện đời sống. Trong 06 tháng đã tổ chức giải ngân vốn vay ưu đãi cho 348 hộ nghèo với số tiền trên 14,4 tỷ đồng; 295 hộ cận nghèo vay số tiền trên 12,2 tỷ đồng; 70 hộ vừa thoát nghèo vay số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; 468 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền trên 18,2 tỷ đồng. Rà soát các tiêu chí, xã Vĩnh Điều đạt được 17/19 tiêu chí nông thôn mới.

Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, Ban chỉ đạo xã tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2021. Kiến nghị ngành chức năng của  huyện đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trong năm 2020 theo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có. Tạo sự đồng thuận của người dân triển khai và thực hiện có hiệu quả các dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất năm 2020. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm hướng dẫn người dân triển khai thực hiện tốt dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả./.

Lý Sơn