Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ MỸ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(11:09 | 02/07/2020)

Ngày 1/7, Đảng bộ xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Ngày 1/7, Đảng bộ xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Tạ Văn Dũng-phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XIII Đảng bộ huyện đảm bảo tiêu chuẩn và đúng theo cơ cấu được phê duyệt. Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt yêu cầu; các mô hình hỗ trợ sản xuất được triển khai đảm bảo theo kế hoạch; kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; công tác quản lý Nhà nước về đất đai được tập trung thực hiện, kịp thời phối hợp các ngành huyện thực hiện các biện pháp ứng phó gắn với xử lý kiên quyết các hộ dân lấn, chiếm đất trong Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe có chuyển biến nâng lên; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, nhất là triển khai quán triệt cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo hoàn thành công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019; chất lượng hoạt động của chính quyền có chuyển biến tích cực hơn. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị tiếp tục phát huy hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, tiếp tục củng cố và nâng lên chất lượng các tiêu chí.

Thay mặt Huyện ủy, Đồng chí Tạ Văn Dũng-phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy xã Phú Mỹ đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện thực hiện tốt một số nội dung đó là: Chỉ đạo thực hiện tốt việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Tập trung lãnh đạo sản xuất vụ lúa hè-thu đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch góp phần hoàn thành kế hoạch chung của huyện; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chỉ đạo thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu cây trồng; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn, chiếm đất, đặc biệt là trong Khu Bảo tồn loài-sinh cảnh Phú Mỹ... Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động các nguồn lực tập trung cho thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... Chỉ đạo nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 77 và 133 của Chính phủ; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo nâng lên chất lượng sinh hoạt của chi bộ ấp, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng của đảng viên, quan tâm công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện, giữ vững, củng cố và nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí đạt thấp, chưa bền vững./.

Lý Sơn