Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

HỘI LHPN HUYỆN GIANG THÀNH, PHỐI HỢP VỚI HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG NÔNG THÔN MỚI

(09:59 | 04/08/2020)

Thực hiện kế hoạch số 318/KH-BTV, ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Kiên Giang về tham gia thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” năm 2020

Ngày 28/7/2020 Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông tại cộng đồng 15 phần việc hộ gia đình, Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới ở 2 xã: Tân Khánh Hòa và Phú Mỹ huyện Giang Thành. Đến dự buổi truyền thông có đồng chí Nguyễn Thu Nhanh - phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Ngô Thị Mận - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện; Chủ tịch hội LHPN xã; các chi hội trưởng, tổ phụ nữ và cùng có mặt 30 hộ gia đình tham dự.

Thực hiện kế hoạch số 318/KH-BTV, ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Kiên Giang về tham gia thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” năm 2020

                Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo, cùng tham gia thực hiện thường xuyên, cụ thể, nhằm góp phần thực hiện trong năm 2020. huyện Giang Thành có 02 xã Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận tháng 12/2019, qua đó để góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới đã Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ, tạo sự đồng thuận trong việc chấp hành, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

           Nội dung truyền thông gồm: Thực hiện tiêu chí môi trường của hộ gia đình; các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; vai trò của Hội LHPN tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

 

Thông qua buổi truyền thông  giúp cho mỗi hộ gia đình hội viên, nâng cao nhận thức trong việc tham gia bảo vệ môi trường, tham gia 15 phần việc của hộ gia đình, thời gian tới Hội LHPN huyện tiếp tục truyền thông ở 3 xã còn lại: Phú Lợi, Vĩnh Phú,Vĩnh Điều./.

Lê Thị Ngọc Nương PCT. Hội LHPN huyện Giang Thành