Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thiệt hại do mưa, giông lốc

(14:31 | 04/08/2020)

        Từ ngày 01 - 04/8/2020 do ảnh hưởng của Bão số 2, trên địa bàn huyện Giang Thành xảy ra mưa lớn kèm giông lốc đã làm tốc mái 14 căn nhà (Phú Mỹ 8 căn, Vĩnh Phú 4 căn, Phú Lợi 2 căn), 11 căn sập hoàn toàn (Phú Mỹ 3 căn, Vĩnh Phú 4 căn, Vĩnh Điều 2 căn, Phú Lợi 2 căn) ước tổng giá trị thiệt hại 1 tỷ đồng.

                                       

      Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn huyện phối hợp với ban chỉ huy các xã nhanh chóng tiến hành xác minh, tổng hợp, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy các xã phối hợp, cử lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định chỗ ở Ban Chỉ huy cấp huyện đã tạm ứng kinh phí phòng chống thiên tai cấp huyện hỗ trợ mỗi hộ nhà tốc mái 2.000.000 đồng, hộ nhà sập hoàn toàn 6.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

                                    

      Vào đầu mùa mưa, bão năm 2020 nhân dân trên địa bàn nên thường xuyên cập nhật tình hình thuỷ văn, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi có tình huống thiên tai xảy ra nhanh chóng báo cho Ban Chỉ huy cấp huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, số điện thoại: 02973.760.716) để tổ chức xác minh hiện trường, tổng hợp, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại báo cáo kịp thời trong phòng chống và khắc phục hậu quả./.

Hoàng Quốc, Phòng NN - PTNT huyện