Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIẾN HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LẦN THỨ II, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

(08:05 | 05/08/2020)

Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2015 - 2020

Như thông tin đã đưa, Sáng ngày 04-8-2020, Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự hội nghị có đ/c Tạ Văn Dũng - phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Bùi Văn Mến - UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện cùng với 55 đại biểu nông dân điển hình tiến tiến, đại diện cho hơn 4.300 cán bộ hội viên nông dân về dự hội nghị.      

  

Xác định tầm quan trọng của công tác thi đua yêu nước thời qua do Hội nông dân phát động gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các phong trào hành động cách mạng của Hội đã góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sức sáng tạo của nông dân trên tất cả các ngành, các lĩnh vực; tạo động lực để hội viên nông dân phấn đấu vươn lên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, trong công tác, học tập, giúp nhau vốn, kinh nghiệm sản xuất và giảm nghèo… Phong trào thi đua yêu nước do Hội nông dân phát động có sự chuyển biến, nâng lên rõ nét điển hình là phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã phát huy được tính năng động sáng tạo, thích ứng với cơ chế mới, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, qua đó đã có trên 7.236 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Song song đó, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh và các phong trào do địa phương phát động được nông dân hưởng ứng tích cực và đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua các phong trào đã vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất xây dựng trường học, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động sửa chữa và làm mới cầu, đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, giúp đỡ gia đình hội viên, nông dân nghèo, đóng góp xây dựng nhiều nguồn quỹ góp phần tích cực thực hiện trương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo của huyện.

Về phương hướng nhiệm vụ từ nay đến năm 2025, các cấp hội nông dân huyện tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện tốt vai trò trung tâm và là nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên nông dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực vận động cán bộ hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, kịp thời phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua do hội phát động. Nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu làm kinh tế có hiệu quả bằng nhiều hình thức gắn xây dựng với củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Phát động các phong trào thi đua góp phần xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả bền vững có năng suất chất lượng và sức cạnh tranh cao. Hàng năm có trên 90% cơ sở hội, 80% Chi hội, 65% tổ hội vững mạnh. Phấn đấu hàng năm từ 60% số hộ kinh doanh sản xuất có điều kiện đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 50% hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với họ đăng ký.

Phát biểu tại hội nghị đ/c Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương các kết quả của các cấp Hội nông dân trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Để phong trào thi đua yêu tiếp tục được thực hiện sâu rộng, hiệu quả thiết thức đ/c Tạ Văn Dũng đề nghị các cấp Hội nông dân tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ Hội trên mọi mặt. Tổ chức vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, tăng cường bám sát cơ sở, chủ động tích cực tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo phát triển nguồn nhân lực nông dân trong điều kiện mới.

Dịp này UBND huyện Giang Thành đã tặng giấy khen cho 05 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu điển hình tiên tiến trong phong trào Hội nông dân huyện lần thứ II, giai đoạn 2020-2025.

Lý Sơn TTVH-TT-TT