Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Giang Thành hội thảo mô hình cánh đồng lớn tại ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi

(15:10 | 18/09/2020)

      Ngày 16/09/2020, tại hộ ông Trần Văn Phong, ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Giang Thành phối hợp với Trạm Khuyến Nông, UBND xã, Tổ Kinh tế kỹ thuật xã tổ chức buổi hội thảo đầu bờ mô hình cánh đồng lớn vụ hè thu 2020.

        Mô hình có 22 hộ tham gia với diện tích 99 ha. Các hộ dân tham gia mô hình cùng trồng giống lúa Đài Thơm 8. Mỗi hộ được hỗ trợ giá lúa giống là 5.000đ/kg và gói vật tư của công ty Xuân Phương là 1.100.000đ/ha.

       Nhờ áp dụng biện pháp lỹ thuật nên số lần phun thuốc ít hơn ruộng đối chứng là 3 lần, sạ thưa, bón phân cân đối nên lúa ít sâu bệnh, từ đó giảm chi phí gần 3.000.000 đồng/ha so với ruộng bên ngoài mô hình. Qua đánh giá cuối vụ, nông dân tham gia mô hình năng suất lúa đạt 5,2 tấn/ha, trừ các khoản chi phí còn lãi hơn 13.000.000đ/ha (ruộng đối chứng năng suất  đạt 4,9 tấn/ha, lãi 9.000.000đ/ha).

                                

        Bà con nông dân tham gia mô hình rất phấn khởi mong muốn Ngành chức năng tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích cánh đồng lớn; đồng thời phối hợp với công ty Lộc Trời bao tiêu sản phẩm trong vụ Đông Xuân tới./.  

Nguyễn Thị Hoàng Thanh – Tổ KTKT xã Phú Lợi