Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành hội nghị điển hình tiên tiến Hội chữ thập đỏ huyện lần thứ II, giai đoạn 2015 - 2020

(15:22 | 18/09/2020)

        Mới đây, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Giang Thành tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2015-2020. Đến dự có đ/c Lưu Kim Oai – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; đ/c Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện.

                                   

       5 năm qua, phong trào thi đua của các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tạo động lực cho công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện đi vào chiều sâu. Công tác hội và trong trào chữ thập đỏ 2 cấp trong huyện có nhiều chuyển biến rõ nét về nhận thức, phương thức và gắn kết chặt chẽ với phong trào “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được triển khai và phát triển ngày càng sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tham gia xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, Hội đã huy động được nhiều tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, trong và ngoài tỉnh tham gia phong trào, có hàng trăm ngàn lượt người tham gia làm việc thiện, phúc lợi xã hội lan tỏa trên địa bàn toàn huyện như: Phong trào tết vì người nghèo; tương trợ, cứu trợ thường xuyên; hiến máu tình nguyện; phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai; xây dựng nhà tình thương; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, với tổng kinh phí trên 11,1 tỷ đồng. Qua phong trào đã phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, mô hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động; đề nghị chính quyền, hội cấp trên biểu dương khen thưởng kịp thời.

       Thời gian tới, Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện phấn đấu 80% Chi hội ấp vững mạnh xuất sắc và 20% chi hội đạt khá, không có Chi hội yếu kém. Có từ 5 – 10 tình nguyện viên hoặc Hội viên táng trợ; có 1 đội từ 7 – 15 người hội viên Thanh niên xung kích Chữ thập đỏ ở mỗi ấp. Mỗi hội cơ sở duy trì mô hình Dân vận hiện có, xây dựng ít nhất 1 mô hình nhân đạo mới mang tính bền vững và được công nhận mô hình dân vận khéo. Vận động tết vì người nghèo, địa chỉ nhân đạo cần giúp đỡ đạt 100%. Duy trì nhân đạo, tương trợ, cứu trợ thường xuyên, đột xuất; cất nhà tình thương; khám bệnh cấp thuốc lưu động; hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Xây dựng công trình phúc lợi xã hội bằng nhiều hình thức vận động tại cơ sở, hoặc dự phòng tại cộng đồng.

                                 

       Phát biểu tại hội nghị, đ/c Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích mà hội 2 cấp đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp hội về công tác thi đua khen thưởng; triển khai các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương bảo đảm tính sáng tạo, bền vững; thực hiện công tác khen thưởng một cách thường xuyên, chú ý phát hiện và chủ động hướng dẫn, trợ giúp khen thưởng đối với những điển hình xứng đáng đối những tấm gương của những người lao động; duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động nhân đạo hiện đang phát huy hiệu quả và phát hiện, bồi dưỡng những mô hình mới,  điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực công tác của hội và phong trào chữ thập đỏ.

     Phát huy những kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ huyện Giang Thành phát động phong trào thi đua trong các cấp hội, giai đoạn 2020-2025. Hội nghị cũng bầu đoàn đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh gồm 6 đại biểu.

                         

      Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân. Hội chữ thập đỏ huyện tặng giấy biểu dương cho 42 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020./.

Lý Sơn - TTVH,TT&TT