Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tổng kết 9 tháng đầu năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

(14:20 | 09/10/2020)

     Sáng nay ngày 9/10, UBND huyện tổ chức tổng kết 9 tháng đầu năm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đến dự có đ/c Ong Văn Ngay, Bí thư huyện ủy, Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện.

 

                                     

                                               Toàn cảnh hội nghị tổng kết 

         9 tháng đầu năm, BCĐ các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện chỉ đạo 2 xã Phú Mỹ và TKH xây dựng kế hoạch nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại, nhất là xã Vĩnh Phú rà soát các tiêu chí đã đạt, các chỉ tiêu chưa đạt tập trung triển khai thực hiện đạt kế hạoch. Đồng thời, chỉ đạo các ngành – các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 15 phần việc hộ gia đình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Huyện huy động nguồn vốn hơn 1,4 tỷ đồng để làm cầu, đường giao thông nông thôn và hỗ trợ nhà ở cho nhân dân. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, tỷ lệ cao hơn năm trước, đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất được quan tâm thực hiện góp phần nâng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đời sống tinh thần của người dân được nâng lên thông qua việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa.

                                

                          Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo 

          Tuy nhiện, trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn những khó khăn, như: xã Vĩnh Phú tiêu chí còn đạt thấp, chỉ đạt 15/19 tiêu chí. Xã Phú Lợi tiêu chí về nhà tạm, dột nát chưa đạt, hộ sử dụng nước sạch và tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt hoặc giảm so năm 2019. Riêng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới Phú Mỹ và TKH; qua đánh giá xã Phú Mỹ không đạt 2 tiêu chí về y tế và an ninh trật tự. Xã TKH không đạt tiêu chí về y tế.

          Từ nay đến cuối năm, BCĐ huyện chỉ đạo các ban – ngành phối hợp với các xã, nhất là xã Vĩnh Phú đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào trhi đua thực hiện 15 phần việc của hộ gia đình tham gia xây dựng NTM; triển khai kế hoạch trồng tuyến đường hoa. Thực hiện tốt đầu tư kinh tế - xã hội, nhà ở dân cư. Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình, dự án góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân gắn đào tạo nghề với chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Minh Trí - TTVH,TT và TT Giang Thành