Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tuyên truyền, cổ động chào mừng bầu cử

(14:13 | 23/04/2021)

Giang Thành tuyên truyền, cổ động chào mừng bầu cử


 

Căn cứ kế hoạch số 03 của Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện về Thông tin tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để triển khai công tác thông tin tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử đúng pháp luật, tiến độ và hiệu quả; Đồng thời tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi chào mừng cuộc bầu cử. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tập trung và phát huy tối đa hệ thống thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh và các trang mạng xã hội về cuộc bầu cử. Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Giang Thành xây dựng 30 pano, 80 cờ phướn và 15 băng rol khẩu hiệu tuyên truyền treo trước trụ sở UBND huyện - xã, ngang Quốc lộ N1 và nơi tập trung đông dân cư.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, hiện nay trên các tuyến đường trung tâm của huyện đã được trang trí các cụm pano, cờ, băng rôn, khẩu hiệu nhằm tuyên truyền, cổ động để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thông qua truyên truyền về cuộc bầu cử nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp; tạo sự đoàn kết, tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHXN Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Lý Sơn