Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

TÂN KHÁNH HÒA PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG COVID-19

(10:31 | 18/06/2021)

Ngày 12/6, tại UBND xã Tân Khánh Hòa, hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Khánh Hòa tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ mua vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các mạnh thường quân và nhân dân xã Tân Khánh Hòa.

Ngày 12/6, tại UBND xã Tân Khánh Hòa, hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Khánh Hòa tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ mua vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các mạnh thường quân và nhân dân xã Tân Khánh Hòa.

Từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, để ứng phó với dịch Covid-19, Chính phủ đã đề ra nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Một trong những biện pháp đó là tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19. Để thực hiện được mục tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho mọi người dân, Nhà nước đã dành nguồn ngân sách lớn đầu tư mua vắc xin. Để chia sẻ, tạo thêm nguồn lực cùng với Nhà nước mua vắc xin phục vụ tiêm phòng cho người dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại buổi phát động ủng hộ mua vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái vì cộng đồng, MTTQVN xã kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các mạnh thường quân và nhân dân xã tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng cả vật chất lẫn tinh thần, cùng chung tay với Đảng, Nhà nước tiếp tục vượt qua khó khăn và chiến thắng đại dịch.

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các mạnh thường quân và nhân dân đã ủng hộ vào Quỹ vắc xin với số tiền 34.020.000đồng. Số tiền này sẽ được UBMTTQ VN xã chuyển tới Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam; thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các mạnh thường quân và nhân dân xã Tân Khánh Hòa chung tay cùng cả nước bảo vệ an toàn sức khỏe cho mình và cộng đồng và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

La Thúy Ngọc-UBMTTQVN xã Tân Khánh Hòa