Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH: QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐOÀN 2 CẤP TRONG HUYỆN

(11:50 | 30/09/2016)

             Sáng, ngày  09 tháng 9 năm 2016 tại hội trường UBND huyện. Ban thường vụ huyện đoàn Giang Thành tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và triển khai kế hoạch 2 cấp trong huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Danh Diệp, HUV - bí thư huyện đoàn; Nguyễn Văn Dức, phó bí thư huyện đoàn chủ tọa hội nghị, cùng các đồng chí là bí thư, phó bí thư của các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc.

                Tại hội nghị, đại biểu đã được tiếp thu các nội dung cơ bản về nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết và Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, huyện Giang Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại Hội Đảng các cấp của BCH huyện đoàn Giang Thành, theo đó đến năm 2020 BCH huyện đoàn Giang Thành phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Huyện đoàn xây dựng website huyện đoàn và sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên, kết nạp 1.200 đoàn viên mới, 1.500 hội viên Hội LHTN Việt Nam,  tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 65% trở lên, giới thiệu 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, cung cấp thông tin tư vấn, hướng nghiệp cho 1.500 ĐVTN, học sinh; giới thiệu việc làm cho 1.000 ĐVTN. Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho 400 thanh niên và giới thiệu việc làm cho 10 thanh niên hoàn lương.

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành huyện đoàn đã triển khai kế hoạch đại hội đoàn 2 cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2017-2022. Năm 2017 là năm các bộ đoàn tổ chức đại hội. Đại hội các cấp bộ đoàn thực hiện 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội của cấp mình và cấp trên; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của BCH Đoàn nhiệm kỳ qua và bầu ra BCH nhiệm kỳ mới; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Theo kế hoạch thời gian đại hội cấp cơ sở không quá 01 ngày, hoàn thành trong tháng 5 năm 2017,  cấp huyện không quá 02 ngày, hoàn thành trong tháng 8 năm 2017; độ tuổi bình quân Cấp cơ sở: dưới 28 tuổi, Cấp huyện: dưới 29 tuổi. Ban chấp hành huyện đoàn chọn 06 Đơn vị gồm: xã đoàn Phú Mỹ, xã đoàn Tân Khánh Hòa, Đoàn trường THPT Thoại Ngọc Hầu, chi đoàn tòa án – thi hành án, nội vụ - thanh tra – tư pháp và chi đoàn Tài Nguyên-Môi trường để tổ chức bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội. Ban chấp hành Huyện đoàn chọn Xã Phú Mỹ, chi đoàn Tài Nguyên-Môi trường chọn làm Đại hội điểm cấp xã, ngành trực thuộc, diễn ra từ ngày 15/1/2017 đến 15/2/2017.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ sở đoàn và cùng thảo luận các vấn đề tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình hoạt động công tác đoàn trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Dức, phó bí thư huyện đoàn yêu cầu các cơ sở đoàn tập trung quán triệt tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và củng cố kiện toàn, quy hoạch nhân sự, văn kiện chuẩn bị cho đại hội đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời trong tháng 9 các cơ sở đoàn, hội tập trung triển khai các hoạt động nhằm chuẩn bị tổ chức Tết Trung thu cho các em Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện và đặc biệt là công tác chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016).

Huyện đoàn Giang Thành