Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Công nhận và ghi nhận các cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2016

(14:20 | 05/12/2016)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 214.TB-BCD.pdf