Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4

(10:39 | 23/08/2019)

         Chiều ngày 22/8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Giang Thành phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, lớp 2 năm 2019.  

be g kien thuc qpan.JPG

          Sau 4 ngày học tập, 61 học viên học viên đã được nghiên cứu 7 chuyên đề: Về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

            Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho học viên về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; Về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

be g kien thuc qpan1.JPG

be g kien thuc qpan 2.JPG

         Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó giỏi có 17 học viên; khá 31 học viên; trung bình 13 học viên./.
 

Lý Sơn