Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

(09:58 | 26/08/2019)

         Chiều ngày 23/8/2019, UBND huyện Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Đến dự có đ/c Tạ Minh Danh – TUV – Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

xd qpan.JPG

             Trong 10 năm qua, Huyện Giang Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ chương, đường lối, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, tổ chức quán triệt trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ biên giới quốc gia được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quản lý, bảo vệ và giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương. Trong xây dựng khu vực phòng thủ đạt được kết quả khá toàn diện. Tiềm lực thế trận quân sự, an ninh được củng cố ngày càng vững chắc; LLVT huyện được xây dựng vững mạnh, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu được giữ vững, năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ nâng lên. Công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được chăm lo; chế độ, chính sách người có công được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt, Hội đồng giáo dục QP-AN 2 cấp làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng. Công tác đối ngoại được tăng cường, chính quyền LLVT các cấp phối hợp Mật trận, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, tạo mối quan hệ toàn diện với chính quyền các lực lượng vũ trang và nhân dân các huyện, xã giáp biên phía Campuchia nhằm thực hiện láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, thống nhất, hợp tác toàn diện lâu dài, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

 cd 10 nam.JPG  

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị đ/c Tạ Minh Danh – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, đồng chí Tạ Minh Danh – Bí thư Huyện đề nghị các ngành các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về quân sự, quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chăm lo xây dựn hệ thống chính trị nhất là tổ chức Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác quốc phòng an ninh ở địa phương. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng an ninh. Chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ chính sách hậu phương quân đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cấp, quản lý bảo vệ các công trình quốc phòng, các chốt dân quân, chủ động phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công đường tuần tra biên giới. Xây dựng LLVT nhất là bộ đội địa phương, dân quân tự bệ vững mạnh, sức chiến đấu cao làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ.

10 nam qp.JPG

10 nam qp2.JPG

          Nhân dịp này, UBND huyện Giang Thành đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019./.
 

Lý Sơn