Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành: gọi sơ tuyển sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020

(15:10 | 10/10/2019)

 Năm 2020 gọi 364 công dân....

           Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hà Ký quyết định số 1719/QĐ-UBND Về việc gọi sơ tuyển sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020

           Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã ra lệnh điều động 364 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở các xã

Danh sách kèm theo dau mui ten xuong.gif


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1719.QD-UBND.pdf