Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Danh sách không gọi sơ tuyển sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020

(15:17 | 10/10/2019)

 Năm 2020 không goi 94 công dân..........

              Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hà quyết định không gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho 94 công dân sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn các xã 

              Giao Chủ tịch UBND các xã không ra lệnh điều động công dân sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở các xã

danh sách kèm theodau mui ten xuong.gif

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1720.QD-UBND.pdf