Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

UBND huyện Giang Thành tổ chức cuộc họp triển khai các mô hình sắp xếp các chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm cấp xã, ấp

(23:07 | 05/12/2017)

 Sáng ngày 5/12/2017, UBND huyện Giang Thành tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn 1119A của sở Nội vụ về việc thực hiện sắp xếp các chức danh kiêm nhiệm xã, ấp và thực hiện chi trả chế độ trợ cấp cho những người dôi dư sau việc sắp xếp.

 Sáng ngày 5/12/2017, UBND huyện Giang Thành tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn 1119A của sở Nội vụ về việc thực hiện sắp xếp các chức danh kiêm nhiệm xã, ấp và thực hiện chi trả chế độ trợ cấp cho những người dôi dư sau việc sắp xếp.

ANH KHANH TRIEN KHAI.jpg

HINH ANH HA.jpg


Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hà chủ trì. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận sâu các mô hình theo hướng dẫn 1119A. Phân lớn thống nhất thực hiện theo nội dung hướng dẫn. Một số ý kiến băn khoăn, thắc mắc chưa yên tâm đều được phòng Nội vụ, chủ tịch UBND huyện giải thích Chủ tịch UBND huyện giải thích thõa đáng. Theo đó, huyện sẽ chọn một xã làm thí điểm việc triển khai thực hiện rút kinh nghiệm nhân rộng sau 1 năm thực hiện.

Lê Thị Ngọc