Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2018 (Khối các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện).

(16:19 | 12/07/2018)

 Sáng ngày 12/7/2018, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp huyện, Khối thi đua các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua-khen thưởng của 16 cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua. Ông Cao Thanh Hùng, Chánh Thanh tra huyện, (Khối Phó) chủ trì Hội nghị.

9f383377ea6e0b30527f.jpg

e4b16ffeb6e757b90ef6.jpg

Quang cảnh Hội nghị

             Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Khối, Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc, Hướng dẫn chấm điểm các nội dung thi đua của Khối. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tham gia đóng góp ý kiến liên quan hướng dẫn chấm điểm, giải trình rõ thêm tài liệu minh chứng các chỉ tiêu của đơn vị thực hiện làm cơ sở chấm điểm thi đua Khối cuối năm. Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thanh Hùng, Khối phó đề nghị các thành viên trong Khối báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu định lượng nên báo đúng thực chất, tránh chạy theo thành tích (do một số cơ quan, đơn vị thực hiện thực tế còn đạt rất thấp so với kết quả báo cáo). Đề nghị các thành viên trong Khối trên cơ sở Quy chế, Hướng dẫn chấm điểm của Khối cuối năm thực hiện tự chấm điểm thi đua của đơn vị mình gửi đầy đủ hồ sơ và tài liệu minh chứng đúng thời gian quy định trước 20/12/2018 về Khối trưởng để Tổ chấm điểm, thẩm định kết quả chấm điểm từng đơn vị, báo cáo lại cuộc họp Tổng kết cuối năm để quyết định và xếp hạng, suy tôn.

c7828fddb2c653980ad7.jpg

                                 Khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tịch xuất sắc trong phong trào thi đua Khối năm 2017.


            Dịp này, đại diện phòng Nội vụ (Thường trực HĐTĐKT huyện) thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017, gồm: 01 cờ cho đơn vị dẫn đầu (Thanh tra huyện), 01 bằng khen cho đơn vị hạng Nhì (Phòng Nội vụ), 02 bằng khen cho đơn vị hạng Ba (Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch)./.

Huyền - Văn phòng