Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành họp sơ kết (giai đoạn 1) việc thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kiên Giang

(17:16 | 22/01/2019)

 Ngày 18/01/2019, UBND huyện Giang Thành tổ chức họp sơ kết (giai đoạn 1) việc thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kiên Giang. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện, Bí thư và Chủ tịch UBND các xã. Chủ tọa cuộc họp là đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện.

 Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Phi Khanh, Trưởng phòng nội vụ thay mặt UBND huyện trình bày báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Giang Thành (từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31/12/018).
Qua báo cáo, đến nay 05/05 xã đã trình và được UBND huyện phê duyệt phương án, danh sách bố trí, sắp xếp nhân sự đảm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách xã và ấp đảm bảo theo yêu cầu. Các xã đã vận dụng linh hoạt các mô hình, phương án theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện. Qua sắp xếp, đã giảm được 30 người cấp xã và 85 người ở ấp so với lúc chưa bố trí, sắp xếp theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND.
Về thực hiện chế độ, chính sách thôi việc, nghỉ việc, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định, tổng hợp, tham mưu UBND huyện cấp kinh phí chi trả chế độ thôi việc, nghỉ việc cho những người hoạt động không chuyên trách xã đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trong đợt 1, đã chi trả thôi việc, nghỉ việc cho 113 trường hợp (cấp xã 25 trường hợp, ấp 88 trường hợp) với tổng kinh phí là 1.149.540.875 đồng.
Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện, UBND huyện đã gặp những thuận lợi và khó khăn như sau:
Được sự quan tâm chỉ đạo Huyện ủy và sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách xã, ấp từ đó công tác tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết đạt được nhiều kết quả tích cực; chủ trương tạo nên động lực thúc đẩy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của những người không chuyên trách; tăng mức hưởng phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, loại dần những người hoạt động không chuyên trách không tâm huyết, trình độ năng lực còn hạn chế… và quan trọng là giảm được số người hoạt động không chuyên trách, cơ sở vật chất cho chính quyền cơ sở.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì công tác sắp xếp, bố trí chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp gặp không ít khó khăn như sau: Văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở Nội vụ còn chậm được ban hành, các văn bản thay đổi liên tục, nhất là hướng dẫn trong việc chi trả chế độ thôi việc, nghỉ việc; việc xây dựng mô hình, phương án sắp xếp bố trí cán bộ không chuyên trách xã, ấp còn lúng túng nên việc bố trí còn chậm so với yêu cầu; công tác tuyên truyền vận động chưa đi vào chiều sâu, chưa đả thông được tư tưởng cho những người dự kiến thôi việc nên việc bố trí chưa đạt yêu cầu; vẫn còn một số cơ quan, đoàn thể huyện, tỉnh có quan điểm bố trí chức danh cơ quan, đoàn thể mình là chính gây khó khăn trong việc sắp xếp; do sắp xếp, bố trí lại các chức danh, tăng thêm nhiệm vụ mới nên một số chức danh khi thực nhiệm vụ mới còn lúng túng, chưa nắm hết chức năng, nhiệm vụ cũng như vai trò tham mưu của mình; các xã tổ chức triển khai quy trình hướng dẫn, việc kê khai chưa cụ thể, rõ ràng nên phải bổ sung lại nhiều lần nên chậm trong việc xét duyệt chi trả chế độ, chính sách cho những người nghỉ việc.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan tham mưu, Đảng ủy, UBND các xã đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp, kện toàn lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách xã, ấp theo tinh thần Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thời gian tới, cần phát huy hơn những những kết quả đạt được, bám sát các phương hướng hoạt động đã đề ra, trong đó tập trung bố trí, kiện toàn các chức danh chưa bố trí trong giai đoạn 1, kịp thời chi trả các chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách xã, ấp thôi việc, nghỉ việc.

Ngọc Thuan PNV