Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện tổng kết phong trào thi đua Khối năm 2018.

(16:10 | 14/02/2019)

 Sáng ngày 30/01/2019, Khối thi đua các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện đã họp để tổng kết đánh giá phong trào thi đua của Khối và bình bầu xếp hạng thi đua năm 2018.

 Năm 2018, Khối thi đua các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện đăng ký giao ước thi đua với 03 nội dung: Nội dung I, Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; Nội dung II, thi đua trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; Nội dung III, thi đua thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Qua một năm thi đua sôi nổi, các thành viên trong Khối đều nỗ lực thực hiện các nội dung thi đua và đạt kết quả tốt, khá toàn diện. Kết quả cụ thể: Về nội dung I, hầu hết các đơn vị thành viên trong khối có nhiều cố gắng, nỗ lực, tổ chức thực hiện nên các chỉ tiêu định lượng đã đăng ký. Kết quả Kết quả có 5/14 cơ quan, đơn vị đạt 5/5 chỉ tiêu kế hoạch đề ra (Thanh tra, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đài truyền thanh, Trung tâm GDTX-GDNN huyện); các cơ quan, đơn vị còn lại đạt từ 3 đến 4 chỉ tiêu định lượng theo kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch.


Về nội dung II, trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể các đơn vị trong khối đều có nỗ lực thực hiện khá tốt; Có 14/14 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua được đánh giá Chi bộ trong sạch vững mạnh, cong đoàn, chi đoàn đạt vững mạnh. Về nội dung III, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có 2/14 đơn vị đạt số điểm từ 90 điểm trở lên số điểm chuẩn (100 điểm), 2/14 đơn vị đạt số điểm từ 33-62điểm trở lên. Về điểm thưởng theo quy chế: ngoài điểm thưởng do vượt chỉ tiêu định lượng, có 5/14 cơ quan được thưởng 100% điểm thưởng (15/15 điểm) theo quy chế đề ra (Văn phòng HĐND-UBND, phòng Kinh tế-Hạ tầng, Lao động Thương binh và Xã hội, Đài truyền thanh).

                     hinh khoi.jpg
Sau khi rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và kết quả tự chấm điểm của các đơn vị trong Khối, tập thể Khối thi đua đã thống nhất xếp hạng và suy tôn đơn vị Văn phòng HĐND-UBND huyện dẫn đầu Khối, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; Thanh tra huyện xếp hạng nhì khối đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; phòng Nội vụ và Trung tâm GDNN-GDTX huyện đạt hạng Ba, khối đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Hội nghị này các thành viên Khối thi đua đã chọn bầu Thanh tra huyện làm Khối trưởng, Trung tâm GDNN-GDTX huyện làm Khối phó Khối thi đua năm 2019./.

 

Lê Thị Huyền