Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH NĂM 2018

(15:28 | 22/02/2019)

Ngày 22/2/2019, Ban thường vụ Huyện ủy Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá chất lượng đảng viên gắn với nhận xét đánh giá cán bộ năm 2018. Đến dự có đ/c Tạ Minh Danh - Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thanh Hà – phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; đ/c Lâm Dũ Trung – Phó Bí thư Huyện ủy. 

tk kiem diem tu phe 2018.JPG

        Sau khi tiếp thu Kế hoạch số 138, ngày 23/11/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Hướng dẫn số 07 ngày 30/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức đảng gắn với nhận xét đánh giá cán bộ năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai đến các đồng chí lãnh đạo, các ban đảng Huyện ủy, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Nhìn chung công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên được Huyện ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành khẩn trương, nghiêm túc cơ bản đạt yêu cầu. Năm 2018, việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập thể, cá nhân, đánh giá cán bộ, công chức được các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng theo kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Các cấp ủy, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tập trung đi sâu kiểm điểm làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới.Việc chuẩn bị bản kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân cơ bản đúng nội dung, hướng dẫn, có liên hệ kiểm điểm việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế được tập thể đóng góp trong các cuộc kiểm điểm trước, nhất là việc rà soát những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng cơ sở đảng từ chi bộ trực thuộc đảng bộ đến các chi, đảng bộ cơ sở. Việc đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở đảng được chú trọng về chất lượng; bám sát vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên được thực hiện khá tốt, đảm bảo đúng quy trình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong đấu tranh, phê bình để cùng nhau tiến bộ. Các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định, hướng dẫn, chú trọng chất lượng, đánh giá đúng thực chất mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả năm 2018 Đảng bộ huyện hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 35 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 94,59%; có 02 chi bộ yếu kém, chiếm 5,41%. Kết quả tổng số cá nhân kiểm điểm trong năm 2018 là 1.114 người đạt 100%, qua đánh giá phân loại chất lượng đảng viên có 899 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 126 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 06 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

tk tu phe 2018.JPG

tk tu phe 2018 1.JPG

tk tu phe 2018 2.JPG

          Dịp này, ban thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 11 cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện chấp hành, thực hiện tốt đi cơ sở và sinh hoạt chi bộ ấp; tặng giấy khen cho 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018); tặng giấy khen cho 07 chi bộ tổ chức đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018./.
 

Lý Sơn