Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Bài viết về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW: "ĐẢNG VIÊN PHẢI MẠNH DẠN, PHẢI TỰ GIÁC"

(15:46 | 08/03/2019)

         Ngày 30-10-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách. 

          Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, điểm mới của Nghị quyết là Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo đó mà soi rọi lại để tự nhận diện cho tập thể và cá nhân mình. Tuy nhiên, có sự nhầm lẫn trong suy nghĩ của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên ở đây, mỗi một “biểu hiện” là một vấn đề lớn và rất nặng nề, nếu đảng viên vướng vào là có thể bị kỷ luật và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tập thể; chính vì vậy đa số đảng viên không dám tự nhận mình có biểu hiện, trừ những đồng chí nào đã bị kỷ luật hoặc cấp ủy cấp trên chỉ ra thì mới miễn cưỡng nhận; còn đối với tập thể thì có chỉ ra nhưng cũng chỉ chung chung, không gắn kết biểu hiện của tập thể với cá nhân đảng viên trong tập thể, kết quả không biết biểu hiện đó là của ai.

        Nhận thấy hạn chế đó, năm 2018 Ban Tổ chức Trung ương đã chia nhỏ 27 biểu hiện lớn ra thành 82 biểu hiện nhỏ để thấy nhẹ nhàng hơn, cụ thể hơn, tổ chức đảng, đảng viên dễ soi rọi nhận diện hơn. Nhưng qua kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018 có nổi lên mấy vấn đề như sau:

        Thứ nhất, đa số đảng viên không mạnh dạn tự nhận biểu hiện, cho rằng năm 2016 đã kiểm điểm mình không có vướng biểu hiện thì nay cũng không có; hoặc có những đảng viên đắn đo mãi, mình không tự giác nhận biểu hiện lỡ tổ chức chỉ xuống ấn định thì chết, nên cố nghiên cứu tìm cho mình một biểu hiện nhẹ nhàng và có thể thông cảm được, cuối cùng đa số đảng viên tự nhận mình có biểu hiện “phí phạm thời gian lao động”. Khi tổ chức kiểm điểm, cấp ủy chi bộ khen đồng chí có mạnh dạn tự nhận biểu hiện cho mình, tuy nhiên để xác định có “phí phạm thời gian lao động” hay không là rất khó, nhất là đảng viên ở cơ quan đảng, đoàn thể không phải là “công chức hành chính”, kết quả thực hiện nhiệm vụ là sản phẩm công việc được giao, ở cơ quan làm không kịp có thể đem về nhà làm, miễn sao hoàn thành đúng tiến độ. Kết quả biểu hiện này có nhưng không đáng kể và có thể thông cảm được.

       Thứ hai, đảng viên trong chi bộ cũng không đấu tranh chỉ ra biểu hiện của đồng chí mình, vì sợ mất lòng, sợ khi chỉ ra rồi thì đồng chí mình chỉ lại mình. Thôi “dĩ hòa vi quý”, “nương nhau mà sống”. Kết quả không khí kiểm điểm cũng rất sôi nổi, nhưng cũng chỉ kể ra những ưu điểm của đồng chí mình và đề xuất giải pháp thời gian tới được tốt hơn.

       Thứ ba, có người đứng đầu cấp ủy mạnh dạn tự nhận cho mình vài ba biểu hiện, đây là hành động tốt, gương mẫu, đáng để cho đảng viên học tập, noi theo. Tuy nhiên, khi tổ chức kiểm điểm, đảng viên đề nghị “anh xem lại cho”, anh là người đứng đầu, nếu anh tự nhận như vậy e sợ ảnh hưởng đến tổ chức, đề nghị anh nhẹ nhàng, bỏ đi cho. Kết quả là tập thể thống nhất “bỏ ra”.

      Tóm lại, qua kết quả kiểm điểm năm 2018, hầu hết các cấp ủy, đảng viên đều tốt, không có phát sinh biểu hiện mới. Lại có người đề xuất, Trung ương cần “lượng hóa” 27 biểu hiện để cấp ủy, đảng viên căn cứ vào đó mà đánh giá. Thiết nghĩ, nếu cá nhân cán bộ, đảng viên không có dũng khí, không mạnh dạn tự giác nhận diện biểu hiện cho bản thân mình và không dám đấu tranh chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của đồng chí của mình, thì cho dù có quy định, có lượng hóa như thế nào thì cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Cái cần nhất là “đảng viên phải mạnh dạn, phải tự giác”.
 

Thanh Tặng