Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

PHÁT HUY VAI TRÒ MẶT TRẬN TRONG XÂY DỰNG HỢP TÁC HỮU NGHỊ GIỮA 2 BÊN BIÊN GIỚI

(15:12 | 03/04/2019)

         Huyện Giang Thành có đường biên giới trên đất liền giáp với nước bạn Campuchia, kể từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giang Thành đã chủ động xây dựng, ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các huyện Kampongtrach và Boon Tia Mies, tỉnh Kampot. Thông qua đó, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi thông tin giữa lực lượng vũ trang, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân 2 bên biên giới diễn ra thường xuyên hơn. Hệ thống mặt trận các cấp từ huyện xuống cơ sở đã thật sự trở thành cầu nối quan trọng, góp phần tích cực vào xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa 2 bên biên giới. 

 hinh mttq 2,2.JPG

          Ngày 09/12/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành kí bản ghi nhớ về tổ chức các hoạt động hữu nghị tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trên tuyến biên giới, gìn giữ truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển với Ủy ban mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Boon Tia Mies. Đến ngày 26/12/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành kí bản ghi nhớ tương tự với Ủy ban mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Kampongtrach, cũng thuộc tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Trên tinh thần đã kí kết, Ủy ban Mặt trận, chính quyền, lực lượng vũ trang và các đoàn thể 3 huyện đã tổ chức trên 20 cuộc tiếp xúc đối ngoại, với gần gần 600 lượt người tham dự. Trong đó, nổi bật là các hoạt động phối hợp tuần tra chung bảo vệ đường biên, cột mốc; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trao đổi thông tin mà 2 bên quan tâm; thăm hỏi lẫn nhau nhân dịp lễ, tết cổ truyền của 2 đất nước. Hiệu quả rõ nét nhất mang lại là đến nay, đã có 3 cặp xã, 4 cặp ấp trên địa bàn huyện Giang Thành tổ chức kí kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới với các huyện KampongTrach, Boon Tia Mies, tỉnh Kampot.

hinh mttq 3.JPG

         Ông Huỳnh Cường - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Mỹ nói:“thực hiện cái việc này thì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 bên được tốt hơn, đặc biệt là trong mối quan hệ bà con nhân dân hai bên biên giới thường xuyên trao đổi thông tin với nhau. Đặc biệt đối với chủ trương này, UBND xã Phú Mỹ, đồn biên phòng Phú Mỹ cũng tổ chức kí kết nghĩa với các xã giáp biên, thời gian qua việc này thực hiện rất tốt”

        Với vai trò làm nòng cốt cho công tác tuyên truyền, hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp, tuyên truyền các nội dung gồm: Hiệp định quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; Kế hoạch thỏa thuận phòng chống buôn bán người, ma túy, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm qua khu vực biên giới; về chấp hành luật giao thông của nước sở tại… chú trọng vào các ấp, khu dân cư giáp biên. Riêng huyện Giang Thành đã tổ chức được trên 700 cuộc, có gần 25 ngàn lượt nhân dân tham dự. Bà Lê Thị Lan - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho biết:“trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn mặt trận cơ sở và ban công tác mặt trận chuyển tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về biên giới đến với người dân để cho người dân đồng thuận và thực hiện tốt quy chế qua lại biên giới cũng như giữ vũng tình hình an ninh biên giới, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên gới đó là hoạt động nổi bật trong thời gian qua trong công tác kí kết”

            Còn Ông Chum Sà Rươn - Chánh văn phòng Ủy ban Hành chính huyện Boon Tia Mies nói: “Nhìn chung người dân Campuchia và người dân Việt Nam thời gian qua đã thực hiện ngày càng tốt hơn những quy ước, quy định chung mà chính phủ 2 nước đã kí kết. Điều này cho thấy kết quả tốt đẹp từ công tác tuyên truyền mang lại. Tôi hy vọng rằng thông qua những hội nghị và chương trình hợp tác như thế này, không chỉ người dân các xã giáp biên mà mở rộng hơn là nhân dân trong huyện sẽ đều biết, chấp hành tốt những quy định chung theo giao ước.”

hinh mttq 1.JPG

         Bên cạnh đó, còn tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, khám bệnh, phát thuốc miễn phía, tặng quà cho người người dân nghèo huyện bạn. Làm cầu nối xúc tiến quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân 2 bên mở rộng trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, văn hóa, khoa học, kĩ thuật, giáo dục, y tế và môi trường… được phía bạn đánh giá cao, nâng tầm nội dung kí kết đi vào chiều sâu, thiết thực và mang tính xã hội hóa hơn. Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Kyryvong, tỉnh Tà Keo vì thế đã đồng ý tham gia kí kết giao ước. Chương trình hợp tác tổ chức các hoạt động hữu nghị do đó được mở rộng từ 3 huyện lên 4 huyện giáp biên, giai đoạn 2019 – 2021. Bà Lê Thị Lan - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho biết thêm:“thông qua kí kết, MTTQ Giang Thành đã tranh thủ MTTQ tỉnh, các dioanh nghiệp và nhân dân để tổ chức tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các huyện bạn, đây là việc làm hết sức có ý nghĩa tạo được sự gắn bó tìm hiểu được đời sống sinh hoạt của phía bạn nhiều hơn, tốt hơn. Thông qua tặng quà như thế thấy được tình đoàn kết gắn bó, hoạt động giao lưu kí kết ngày càng có ý nghĩa hơn”

        Còn Ông Um SiNat - Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuhchia huyện Kampongtrach nói:“Chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu, đưa ra những nội dung kí kết như thế nào để góp phần giúp cho chính quyền, nhân dân 2 bên có thể hợp tác, trao đổi một cách thuận tiện nhất. Vì hòa bình, hữu nghị trên tuyến biên giới. Thời gian qua, huyện Kampongtrach nhận được rất nhiều sự hợp tác, giúp đỡ từ phía Việt Nam, chúng tôi rất trân trọng những tình cảm thân thiết đó”

hinh mttq.JPG

        Nhờ có sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp, mối quan hệ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân 2 bên biên giới ngày càng thắt chặt. Tạo nền tảng vững chắc cho quản lý an ninh trật tự biên giới, để Nhân dân vùng biên yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đất nước, 2 dân tộc ngày càng bền vững./.
 

Lý Sơn