Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành triển khai các văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

(10:59 | 04/12/2019)

         Huyện ủy Giang Thành vừa hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Tạ Minh Danh, TUV – Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. 

vb dh Dang.JPG

            Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ chủ chốt ban, ngành, đoàn thể và các xã được tiếp thu, quan triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 172 của Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch số 98 của Huyện ủy Giang Thành chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, huyện Giang Thành chọn Đảng bộ xã Tân Khánh Hòa và chi bộ phòng Giáo dục – đào tạo huyện tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Thời gian Đại hội Đảng bộ xã và chi bộ cấp huyện hoàn thành trong quý I/2020; Đại hội cấp Huyện dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020.

vb dh Dang.1.JPG

          Để đại hội đảng các cấp diễn ra theo đúng kế hoạch, Huyện ủy Giang Thành yêu cầu các cấp ủy coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp, hiệu quả.
Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp ở huyện biên giới Giang Thành tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với phương châm đổi mới, kế thừa; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

          Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Tạ Minh Danh, TUV – Bí thư huyện yều cầu các chi – Đảng bộ trong huyện bám sát kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội của các ngành – các cấp để thực hiện đúng hướng dẫn đề ra. Trước mặt tập trung xây dựng dự thảo văn kiện và lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong lựa chọn cán bộ cho nhiệm kỳ tới cần coi trong chất lượng, chọn những người có đủ đức, tài và được nhân dân tín nhiệm.
         Thông qua đại hội các chi, đảng bộ các cấp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng./.
 

Minh Trí