Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức huyện Giang Thành năm 2019

(14:53 | 13/12/2019)

 Công nhận 15 người trúng tuyển viên chức huyện năm 2019

               Theo Thống báo số 03/TB-HĐXTVC, ngày 13/12/2019, của Hội đồng xét tuyển viên chức, Công nhận 15 người trúng tuyển viên chức huyện năm 2019

               Các cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm: 

               - Trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến Phòng Nội vụ huyện Giang Thành nộp Hồ sơ trúng tuyển gồm:
                + Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (mẫu được đăng trên trang web: Giangthanh.kiengiang.gov.vn);
                 + Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
                + Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
               + Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
                + Bản kê quá trình tham gia đóng BHXH (nếu có)
                + Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh được bỏ vào túi hồ sơ kích thước 250 x 340 x 5mm.
Ghi chú: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì UBND huyện sẽ ban hành Quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
- Sau khi hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, ngày 30/12/2019 thí sinh trúng tuyển đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ký hợp đồng làm việc theo quy định. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét; quá thời hạn trên, UBND huyện sẽ hủy kết quả trúng tuyển.
- Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định thì Phòng Nội vụ báo cáo UBND huyện hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Đức Thịnh (ngọc thuận cung cấp thông tin)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   03_TB-HDXTVC.pdf  DS_thi_sinh_duoc_phe_duyet_trung_tuyen_(theo_Thong_20191213021657850850.xls  Ly_lich_trich_ngang_20191213021854705700.doc  TB_ket_qua_thi_tuyen_vien_chuc_20191213021715808800.doc