Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành: hướng dẫn về cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư số

(09:46 | 26/05/2020)

Chữ ký số là một trong những công cụ điện tử không thể thiếu đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong các giao dịch điện tử hiện nay[1]. Văn phòng HĐND-UBND huyện hướng dẫn đến các cơ quan nhà nước về việc đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư số như sau:

 

[1] Giao dịch điện tử hiện nay: Giao dịch DVC Kho bạc, một cửa điện tử, phần mềm VPĐT, quản lý văn bản và điều hành,….

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp mới chứng thư số

- Các cơ quan, cá nhân lập đề nghị cấp mới như sau:

+ Đối với chứng thư số cá nhân: Cá nhân lập đề nghị cấp theo Mẫu 01 gửi Cơ quan quản lý trực tiếp (Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Văn phòng HĐND-UBND huyện);

+ Đối với chứng thư số cơ quan: Người quản lý chứng thư số (là người đứng đầu đơn vị) lập đề nghị cấp theo Mẫu 03;

* Lưu ý: Nếu sử dụng cho giao dịch thuế điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử thì lập đề nghị cấp chứng thư số cơ quan. Nếu sử dụng cho dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước thì lập đề nghị cấp chứng thư số cá nhân cho lãnh đạo và kế toán.

2. Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn chứng thư số

- Lập đề nghị gia hạn đối với các chứng thư số sắp hết hạn như sau: Cá nhân hoặc Người quản lý chứng thư số của cơ quan lập đề nghị gia hạn theo Mẫu 07 gửi Cơ quan quản lý trực tiếp.

* Lưu ý: Chứng thư số chỉ được đề nghị gia hạn 01 lần và phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày.

3. Đối với hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số

- Các trường hợp cần thay đổi thông tin chứng thư số: Khi thông tin của cơ quan, cá nhân lưu trong chứng thư số không còn phù hợp, cụ thể: (1) Cá nhân chuyển công tác đến cơ quan khác trong khối cơ quan nhà nước, hoặc thay đổi địa chỉ thư điện tử; (2) Cơ quan, đơn vị có thay đổi tên cơ quan, tên cơ quan chủ quản, địa chỉ thư điện tử, hoặc có nhu cầu bổ sung mã số thuế vào chứng thư số để giao dịch thuế điện tử.

- Cá nhân hoặc Người quản lý chứng thư số cơ quan lập đề nghị thay đổi thông tin theo Mẫu 07 gửi Cơ quan quản lý trực tiếp.

* Lưu ý: Chứng thư số yêu cầu thay đổi nội dung thông tin phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày.

3. Đối với hồ sơ đề nghị thu hồi thông tin chứng thư số

- Các trường hợp đề nghị thu hồi chứng thư số: (1) Cá nhân nghỉ hưu, thôi việc, từ trần, chuyển công tác đến các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan ngành dọc; (2) Cơ quan, đơn vị giải thể; (3) Thiết bị lưu khóa bí mật (USB) bị thất lạc, hư hỏng; (4) Mật khẩu bị lộ hoặc trường hợp mất an toàn khác.

- Cá nhân hoặc cán bộ đại diện cơ quan lập đề nghị thu hồi theo Mẫu 09 gửi Cơ quan quản lý trực tiếp.

4. Đối với hồ sơ đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật (mở khóa/ lấy lại mật khẩu)

- Trường hợp cần khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật do nhập sai mật khẩu quá số lần quy định: Cá nhân hoặc Người quản lý chứng thư số cơ quan lập đề nghị thu hồi theo Mẫu 11 gửi Cơ quan quản lý trực tiếp.

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Mau 01 (ca nhan)-TT1852019.doc; Mau 03 (to chuc)-TT1852019.doc; Mau 07 (thay doi noi dung)-TT1852019.doc; Mau 09 (thu hoi)-TT1852019.doc; Mau 11 (khoi phuc)-TT1852019.doc