Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

PHÚ MỸ: NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(13:23 | 16/07/2020)

Sau khi xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành thực hiện cơ chế một cửa, việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính đã được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm số lần đi lại của nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân theo tinh thần đồng hành, phục vụ.