Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Quy hoạch - Phát triển

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành

(14:42 | 10/04/2018)

 Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 5 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh...

              Ngày 5 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã Ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. 

              - Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 41.284,34 ha.

              - Kế hoạch thu hồi các loại đất:

                        + Đất Nông nghiệp: 36,31 ha.

                        + Đất Phi nông nghiệp: 2,16 ha.

CANH ONG NHA SAP 3.jpg
Mô hình cánh đồng mẫu lớn

               - Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

                        + Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 52,47 ha.

 

đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 794_QD-UBND.signed.pdf