Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Quy hoạch - Phát triển

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định ướng đến năm 2030.

(11:39 | 26/09/2018)

 Kế hoạch số 134/KH-UBND, Ngày 20/08/2018 Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định ướng đến năm 2030.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 009_134_KH-UBNDsigned_201808220719468270.pdf