Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Quy hoạch - Phát triển

Xem với cỡ chữAA

Công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(09:30 | 23/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2991_QD-UBNDsigned_201901280830538800.pdf  Quy_hoach_HTKTVTTD-2991QD-UBND_28122019_201901280831142310.pdf