Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Quy hoạch - Phát triển

Công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(09:30 | 23/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2991_QD-UBNDsigned_201901280830538800.pdf  Quy_hoach_HTKTVTTD-2991QD-UBND_28122019_201901280831142310.pdf