Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Quy hoạch - Phát triển

Xem với cỡ chữAA

Đề án: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Giang Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2040 Đề án: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Giang Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2040

(15:46 | 03/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   11.DA-UBND.signed.pdf