Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Quy hoạch - Phát triển

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Dự án xây dựng "Cánh đồng mẫu lớn" sản xuất lúa theo hướng VietGAP tại xã Vĩnh Điều

(08:18 | 23/11/2016)

            Tổng kinh phí thực hiện Dự án trong năm 2016 là 899.450.000 đồng


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 520a.QĐ-UBND.pdf